Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Dana 1. listopada stupa na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Rokovi plaćanja

Bitno je znati ono što se odnosi na rokove plaćanja za sve poduzetnike i druge pravne osobe da ako se ne ugovori rok plaćanja, zakonski rok plaćanja je 30 dana od isporuke ili dana izdane fakture, ali se rok plaćanja može ugovoriti i do 60 dana. Također, postoji mogućnost da se iznimno ugovori i dulji rok plaćanja do 360 dana uz obvezu izdavanja sredstva osiguranja plaćanja uz izdavanje zadužnice ili druge ovršne isprave. Ova iznimka će mnogima omogućiti izbjegavanje novčane kazne od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako ne obave plaćanje u zadanim rokovima.

Predstečajna nagodba

Ovaj postupak obvezno moraju pokrenuti one pravne osobe koje su blokirane, imaju evidentirane neispunjene novčane obveze, u razdoblju dužem od 60 dana. Oni dužnici koji na dan 1. listopada 2012. ispunjavaju uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe, već su u blokadi dulje od 60 dana, obvezni su u roku od 90 dana pokrenuti predstečajni postupak, dakle do 29. prosinca ove godine. Sve u vezi predstečjne nagodbe preuzima FINA.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *