Novi Zakon o udrugama…………..

Donesen je „novi“ Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama (NN br.74/14) je stupio na snagu 1.10.2014., kada se prestaje primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Novim Zakonom uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor i prestanak postojanja udruge.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30.09.2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija.

Donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakonom se u poslovanje neprofitnih organizacija uvode nova načela poslovanja koja se između ostaloga odnose na donošenje programa rada i financijskih planova koji ih prate, uvodi se proračunski i financijski nadzor nad njihovim poslovanjem te se uvode novosti u područje računovodstva i financijskog izvještavanja. Uz ove novosti za neke od njih se uvodi i obvezna revizija njihova poslovanja. Napominje se da se Zakonom za obavljanje gospodarske djelatnosti ne zahtijeva osnivanje trgovačkog društva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *