Osnivanje “j.d.o.o.”

Dana 18.10.2012. godine omogućava se osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću – “j.d.o.o.”

U Narodnim novinama br. 111/12. od 10. listopada 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji stupa na snagu 18. listopada 2012. godine, a po kojem se u naš pravni sustav uvodi mogućnost osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (oznaka: j.d.o.o.), te se od sada dopušta osnivanje navedenog društva s kapitalom od 10,00 kn i nižim osnivačkim sudskim troškovima u iznosu 750,00 kuna, te nižim javnobilježničkim troškovima u iznosu 47,50 kn.

Dakle, ukupni trošak otvaranje iznosi 807,50 kuna.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Dana 1. listopada stupa na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Rokovi plaćanja

Bitno je znati ono što se odnosi na rokove plaćanja za sve poduzetnike i druge pravne osobe da ako se ne ugovori rok plaćanja, zakonski rok plaćanja je 30 dana od isporuke ili dana izdane fakture, ali se rok plaćanja može ugovoriti i do 60 dana. Također, postoji mogućnost da se iznimno ugovori i dulji rok plaćanja do 360 dana uz obvezu izdavanja sredstva osiguranja plaćanja uz izdavanje zadužnice ili druge ovršne isprave. Ova iznimka će mnogima omogućiti izbjegavanje novčane kazne od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako ne obave plaćanje u zadanim rokovima.

Predstečajna nagodba

Ovaj postupak obvezno moraju pokrenuti one pravne osobe koje su blokirane, imaju evidentirane neispunjene novčane obveze, u razdoblju dužem od 60 dana. Oni dužnici koji na dan 1. listopada 2012. ispunjavaju uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe, već su u blokadi dulje od 60 dana, obvezni su u roku od 90 dana pokrenuti predstečajni postupak, dakle do 29. prosinca ove godine. Sve u vezi predstečjne nagodbe preuzima FINA.

Fiskalizacija

Fiskalizacija u prometu gotovinom

Porezna uprava Republike Hrvatske proslijedila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a 1. siječnja 2013.g. očekuje se njegovo stupanje na snagu. Odredbama prijedloga Zakona uvodi se fiskalizacija u prometu gotovinom kao skup mjera koje su obvezatni provoditi obveznici fiskalizacije, kako bi se osigurao nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Radi provedbe navedenog postupka, obveznicima fiskalizacije uvodi se obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja.