Novi Zakon o udrugama…………..

Donesen je „novi“ Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama (NN br.74/14) je stupio na snagu 1.10.2014., kada se prestaje primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Novim Zakonom uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor i prestanak postojanja udruge.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30.09.2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija.

Donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakonom se u poslovanje neprofitnih organizacija uvode nova načela poslovanja koja se između ostaloga odnose na donošenje programa rada i financijskih planova koji ih prate, uvodi se proračunski i financijski nadzor nad njihovim poslovanjem te se uvode novosti u područje računovodstva i financijskog izvještavanja. Uz ove novosti za neke od njih se uvodi i obvezna revizija njihova poslovanja. Napominje se da se Zakonom za obavljanje gospodarske djelatnosti ne zahtijeva osnivanje trgovačkog društva.

JOPPD obrazac od 1. siječnja 2014.

JOPPD obrazac od 1. siječnja 2014.

Izviješća o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu dostavljati će se na jedinstvenom obrascu – Obrazac JOPPD. Primjena novog načina izvješćivanja počinje od prvog dana 2014. godine kod svake isplate primitka bez obzira na to u kojem prethodnom razdoblju je primitak ostvaren.

Reci NE fiskalnoj kasi…

OBRTNICI frizeri, kozmetičari, mehaničari, krojači i svi ostali, ako niste u sustavu PDV-a, i niste ugostitelj ili trgovina, možete kao “paušalac” izbjeći troškove nabave fiskalne kase i ostalog s time u vezi…

Jedini uvjet je da se prijavite poreznoj upravi za paušalno oporezivanje dohotka i time izbjegnete obvezu izdavanja fiskalnih računa kroz informatički sustav fiskalizacije već je dovoljno kupiti fiskalnu knjigu računa i iz nje kao i do sada izdavati račune… ROK za prijavu je 15.01.2013. godine… POŽURITE !!!

Sretno…