Novi Zakon o udrugama…………..

Donesen je „novi“ Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama (NN br.74/14) je stupio na snagu 1.10.2014., kada se prestaje primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Novim Zakonom uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor i prestanak postojanja udruge.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30.09.2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija.

Donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakonom se u poslovanje neprofitnih organizacija uvode nova načela poslovanja koja se između ostaloga odnose na donošenje programa rada i financijskih planova koji ih prate, uvodi se proračunski i financijski nadzor nad njihovim poslovanjem te se uvode novosti u područje računovodstva i financijskog izvještavanja. Uz ove novosti za neke od njih se uvodi i obvezna revizija njihova poslovanja. Napominje se da se Zakonom za obavljanje gospodarske djelatnosti ne zahtijeva osnivanje trgovačkog društva.

JOPPD obrazac od 1. siječnja 2014.

JOPPD obrazac od 1. siječnja 2014.

Izviješća o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu dostavljati će se na jedinstvenom obrascu – Obrazac JOPPD. Primjena novog načina izvješćivanja počinje od prvog dana 2014. godine kod svake isplate primitka bez obzira na to u kojem prethodnom razdoblju je primitak ostvaren.

Reci NE fiskalnoj kasi…

OBRTNICI frizeri, kozmetičari, mehaničari, krojači i svi ostali, ako niste u sustavu PDV-a, i niste ugostitelj ili trgovina, možete kao “paušalac” izbjeći troškove nabave fiskalne kase i ostalog s time u vezi…

Jedini uvjet je da se prijavite poreznoj upravi za paušalno oporezivanje dohotka i time izbjegnete obvezu izdavanja fiskalnih računa kroz informatički sustav fiskalizacije već je dovoljno kupiti fiskalnu knjigu računa i iz nje kao i do sada izdavati račune… ROK za prijavu je 15.01.2013. godine… POŽURITE !!!

Sretno…

 

Osnivanje “j.d.o.o.”

Dana 18.10.2012. godine omogućava se osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću – “j.d.o.o.”

U Narodnim novinama br. 111/12. od 10. listopada 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji stupa na snagu 18. listopada 2012. godine, a po kojem se u naš pravni sustav uvodi mogućnost osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (oznaka: j.d.o.o.), te se od sada dopušta osnivanje navedenog društva s kapitalom od 10,00 kn i nižim osnivačkim sudskim troškovima u iznosu 750,00 kuna, te nižim javnobilježničkim troškovima u iznosu 47,50 kn.

Dakle, ukupni trošak otvaranje iznosi 807,50 kuna.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Dana 1. listopada stupa na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Rokovi plaćanja

Bitno je znati ono što se odnosi na rokove plaćanja za sve poduzetnike i druge pravne osobe da ako se ne ugovori rok plaćanja, zakonski rok plaćanja je 30 dana od isporuke ili dana izdane fakture, ali se rok plaćanja može ugovoriti i do 60 dana. Također, postoji mogućnost da se iznimno ugovori i dulji rok plaćanja do 360 dana uz obvezu izdavanja sredstva osiguranja plaćanja uz izdavanje zadužnice ili druge ovršne isprave. Ova iznimka će mnogima omogućiti izbjegavanje novčane kazne od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako ne obave plaćanje u zadanim rokovima.

Predstečajna nagodba

Ovaj postupak obvezno moraju pokrenuti one pravne osobe koje su blokirane, imaju evidentirane neispunjene novčane obveze, u razdoblju dužem od 60 dana. Oni dužnici koji na dan 1. listopada 2012. ispunjavaju uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe, već su u blokadi dulje od 60 dana, obvezni su u roku od 90 dana pokrenuti predstečajni postupak, dakle do 29. prosinca ove godine. Sve u vezi predstečjne nagodbe preuzima FINA.

Fiskalizacija

Fiskalizacija u prometu gotovinom

Porezna uprava Republike Hrvatske proslijedila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a 1. siječnja 2013.g. očekuje se njegovo stupanje na snagu. Odredbama prijedloga Zakona uvodi se fiskalizacija u prometu gotovinom kao skup mjera koje su obvezatni provoditi obveznici fiskalizacije, kako bi se osigurao nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Radi provedbe navedenog postupka, obveznicima fiskalizacije uvodi se obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja.

Doprinos za zdravstveno osiguranje smanjen na 13%

Na 3. sjednici Hrvatskog sabora od 17. veljače 2012. donesen  je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (dalje u tekstu Zakon) koji će stupiti na snagu 1. ožujka 2012., osim odredbe članka 2. Zakona (odredba o smanjenju stope doprinosa za zdravstveno osiguranje) koji stupa na snagu 1.svibnja 2012.

Glavne izmjene jesu:

  1. opća stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjena je se s 15% na 13 % i to od 1. svibnja 2012. godine.